Klub Biznesu Silesia

AKTUALNOŚCI

„Business Mixer KSSE w każdej gminie”

W Galerii Strefart przy Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Miasto Tychy
odbyło się kolejne spotkanie z cyklu:
„Business Mixer KSSE w każdej gminie”
W trakcie Zgromadzenia Członków Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing,
przy Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
zostało zaprezentowane Mobilne Centrum Demonstracyjne Przemysłu 4.0!
MCD będzie wykorzystane do świadczenia usługi wsparcia transformacji cyfrowej „MŚP Go Digital”,
realizowanej przez KSSE S.A., lidera europejskiego Huba Innowacji Cyfrowych
Silesia Smart Systems
Uczestników przywitali:
prezes Zarządu KSSE SA dr Janusz Michałek – Prezes Zarządu Katowickiej SSE 
Rafał Żelazny – wiceprezes KSSE S.A.
prezes Zarządu OIPH w Tychach Zbigniew Gieleciak
dyrektor Bank Gospodarstwa Krajowego Józef Piętoń.
Zebrani mogli wysłuchać prezentacji dotyczących makrootoczenia,
tego, jakie wsparcie dla biznesu oferuje KSSE, a jakie BGK, a także wziąć udział w networkingu.
Zapraszam serdecznie do fotorelacji!
Europerspektywy
Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach 
#Dariusz Dudek
#PolskaStrefaInwestycji
#KSSEMarkaGlobalna
#partnerstwo #współpraca #synergia