Klub Biznesu Silesia

AKTUALNOŚCI

Co to są inteligentne technologie?

Co to są inteligentne technologie?

Zapraszamy do krótkiej przygody z niesamowitą firmą Tesko Steel Service Center.

Firma jest jednym z największych Centrów Serwisowych w Europie w zakresie przetwarzania Stali, który wykorzystuje w codziennej działalności Inteligentne Technologie, aby podnosić jakość świadczonych usług i dystrybuowanych produktów zmierzając w kierunku Przemysłu 4.0

Industry 4.0 dla Tesko Steel oznacza:

Integrację nowoczesnych i zautomatyzowanych linii produkcyjnych,

Zastosowanie Inteligentnych Technologii i systemów IT,

Wprowadzanie usprawnień w procesach produkcyjnych oraz logistyczno-magazynowych mających na celu zwiększania wydajności wytwarzania,

Zaangażowanie ludzi, w każdym obszarze działalności począwszy od zarządzania procesami i infrastrukturą, sterowanie maszynami po odpowiednie wykorzystanie informacji dostarczanych przez technologie i systemy.

Szukając rozwiązań, które zwiększają efektywność procesów biznesowych oraz logistyczno-magazynowych w Stalowym Centrum Serwisowym, a także w obszarze zarządzania Infrastrukturą, Tesko Steel postawiło m.in. na technologie APA Group.

Tesko Steel wspólnie z Dostawcą Nowych Technologii APA Group nagrali film, w którym prezentują firmę, nowoczesne rozwiązania i zarządzenie procesami m.in. przez:

Platformę NAZCA – zarządzającą procesami logistycznymi oraz infrastrukturą budynkową,

Inteligentną Platformę Optymalizacji Energii – system monitorujący i optymalizujący zużycie energii na terenie zakładów,

Nowoczesne oprogramowania wspierające sterowanie salą konferencyjną, oświetleniem i tablicami LED wyświetlając miejsca załadunku/rozładunku oraz zastosowanie czytników biometrycznych;

Zobacz Inteligentne Technologie w Stalowym Centrum Serwisowym Tesko Steel!

#InteligentneTechnologieTeskoSteel #StaloweCentrumSerwisowe #TeskoSteelServiceCenter #IndustryReinvented #EfektywnośćEnergetyczna
#KlubBiznesuSilesia #KBS #Partnerstwo #Współpraca #Synergia