Klub Biznesu Silesia

AKTUALNOŚCI

#CSR PKB Silesia wspólnie z firmą NEWAG S.A.

#CSR PKB Silesia wspólnie z firmą NEWAG S.A., NOEL i Hotel Beskid, w mieście Nowy Sącz zorganizowaliśmy wyjątkowe spotkanie lokalnych przedsiębiorców pod patronatem Prezydent Ludomir Handzel które miało na celu promowanie idei „Społecznej Odpowiedzialności Biznesu”

Zachęcamy do przeczytania postu, polubienia i udostępnienia wideo relacji.

Każdy zawód cechuje się dużą odpowiedzialnością. Szczególnie dotyczy to jednak przedsiębiorców, którzy każdego dnia muszą podejmować wiele ważnych decyzji. Niejednokrotnie decydują one o rozwoju ich firm.

Natomiast bardzo ważnym elementem jest dzisiaj #CSR czyli strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami.

Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

To właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na wspólną organizację wydarzenia, które odbyło się 15 września w sądeckim Hotel Beskid pt:

„Spotkanie lokalnych przedsiębiorców w ramach społecznej odpowiedzialności.”

– Chylę przed Wami czoło i cieszę się, że na co dzień mogę się kontaktować właśnie z takimi osobami. – rozpoczął Prezydent Ludomir Handzel

Następnie wystąpił prezes spółki Newag S.A. Pan Zbigniew Konieczek wprowadzając nas w szczegóły niesamowitej inicjatywy.

– Fundacja NEWAG wprowadziła, za zgodą Pana Prezydenta, innowacyjną naukę matematyki w Nowym Sączu. Dzieci z niej korzystające będą wygrywały olimpiady matematyczne.

Zaraz po przemówieniu nastąpiła najważniejsza część spotkania mianowicie przekazanie darowizny dla podopiecznych trzech Ośrodków Opiekuńczo- Wychowawczych oraz Domów Dziecka z Nowego Sącza i Trzycierza.

Prelegentami byli również:

Bogdan Popiela współorganizator spotkania z ramienia Hotelu Beskid.

Joanna Fryzowicz prezes Fundacja NEWAG, która przybliżyła inicjatywę wspierającą rozwój dzieci i młodzieży świadczącą pomoc pośrednią i bezpośrednią (materialną, finansową, naukową i wychowawczą).

Adrian Myszor, główny organizator i prowadzący całe spotkanie, który przedstawił między innymi korzyści współpracy z Klubem Biznesu Silesia.

Tomasz Baczyński – CEO & Founder NOEL, podzielił się założeniami, misją i wizją firmy NOEL zgodną z zasadami CSR.

Gościem specjalnym był trener Sandecja Nowy Sącz, jednocześnie ambasador PKB Silesia – Dariusz Dudek, wnosząc dobrego ducha na spotkanie wyraził wdzięczność za przybycie i wsparcie dzieci obecnym przedsiębiorcom.

– Wiem, że dobro wraca i staram się pomagać wszystkim, którym mogę.

Na koniec oficjalnej części spotkania zostały rozlosowane upominki przygotowane przez Urząd Miasta Nowy Sącz, Firmę Inwork Sp zoo Agencja Pracy Tymczasowej, Hotel Beskid, NOEL.

Podziękowania dla wszystkich przedsiębiorców za Waszą obecność, otwarcie jak i dla Fundacja ESPA za zorganizowanie obuwia.

Całość przyniosła wiele ciekawych rozwiązań i pomysłów mobilizujących do nawiązania wspólnego działania.

Zapraszamy do obejrzenia wideo relacji z tego wydarzenia.

#noel #firmazgodnazzasadami #csr #pkbsilesia #pkb #partnerstwo #współpraca #synergia  #biznes #newag #centrum #hotelbeskid #gośćspecjalny #LudomirHandzel #DariuszDudek  #nowysacz #wspieramy #OśrodkiWychowawczne #DomyDziecka #KlubySportowe #AkademieSportowe