Klub Biznesu Silesia

AKTUALNOŚCI

Podziękowania za wsparcie Domu Aniołów Stróżów

32.115zl.  Dołączamy się do podziękowań dla wszystkich zaangażowanych  jednocześnie informując że zbiórka się nie skończyła  i dla spóźnionych i chętnych, dalej możecie wspierać Dom Aniołów Stróżów zasilając konto stowarzyszenia.

GALERIA